Warning: join(): Invalid arguments passed in /home/mostowa10max/ftp/waldemarwitkowski/index.php on line 3
Waldemar Witkowski

Państwo ≠ Kościół

Dopilnujemy aby nastąpił faktyczny, konstytucyjny, rozdział Państwa od Kościoła Zlikwidujemy kościelne przywileje ( Fundusz Kościelny), zakończymy gorszący proces kościelnych roszczeń majątkowych wobec Państwa polskiego i polskiego społeczeństwa. Za nieodzowne uważamy rezygnację z nauczania religii w szkołach i powrót religii do salek przykościelnych. Katechizacja powinna być finansowana przez Kościół i związki wyznaniowe.

Godna opieka zdrowotna

Chcemy aby każdy obywatel miał ubezpieczenie zdrowotne a lekarz powinien otrzymywać pieniądze od ilości przyjętych pacjentów. Podniesiemy wynagrodzenia w służbie zdrowia a nakłady publiczne na służbę zdrowia do 7% PKB, Zniesiemy limity na świadczenia zdrowotne ustalane przez urzędników. O leczeniu i stosowanych metodach decydować będą lekarze Wprowadzimy darmowe leki dla najuboższych seniorów i tanie leki dla emerytów o rencistów Powstrzymamy prywatyzację szpitali, przywrócimy godność naszej służbie zdrowia. Godność pacjentów, lekarzy i pielęgniarek.

Rodzina najważniejsza!

Zlikwidujemy opłaty za żłobki, przedszkola i wprowadzimy podstawowe żywienie w szkołach. Wsparcie otrzymają nie tylko rodziny wielodzietne ale też kobiety samotnie wychowujące dzieci. Nie będą dyskryminowane, tak jak jest to dzisiaj, kobiety wychowujące jedno dziecko. Nie dopuścimy do zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej. Świadczenie pielęgnacyjne dla wszystkich opiekunów osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji bez względu na wiek. Zainwestujemy w rozwój mieszkań na wynajem i programy budownictwa ułatwiające zdobycie mieszkania każdej polskiej rodzinie.

News

Witkowski: Rozdzielmy Państwo od Kościoła
|

Bezstronność państwa polskiego w sprawach religijnych i światopoglądowych jest zagwarantowana w konstytucji, ale faktyczny rozdział państwa od Kościoła niestety nie istnieje. Kościół cieszy się wieloma niezasłużonymi ulgami i przywilejami, a z pieniędzy podatników... Czytah więcej

Witkowski w INFOrozmowa
|

13 października Waldemar Witkowski był gościem Jana Ordyńskiego w programie INFOrozmowa. Zobacz materał wideo: http://www.tvp.info/21749051/13102015-1910 Czytah więcej