Blog

Witkowski: Rozdzielmy Państwo od Kościoła

| |

Bezstronność państwa polskiego w sprawach religijnych i światopoglądowych jest zagwarantowana w konstytucji, ale faktyczny rozdział państwa od Kościoła niestety nie istnieje. Kościół cieszy się wieloma niezasłużonymi ulgami i przywilejami, a z pieniędzy podatników... READ MORE

Klub Lewica w Sejmiku

| |

We wtorek Waldemar Witkowski i Wiesław Szczepański spotkali się z dziennikarzami aby przedstawić najnowsze efekty pracy klubu radnych Lewica w Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. READ MORE

Rozmowa z Waldemarem Witkowskim

| |

Panie przewodniczący, co Zjednoczona Lewica, której liście do Sejmu pan przewodzi w okręgu poznańskim ma do zaoferowania społeczeństwu i wyborcom? Nasza koncepcja rozwoju Polski w kolejnych latach jest zasadniczo odmienna od tej proponowanej... READ MORE