Waldemar Witkowski urodził się w Poznaniu 29 października 1953 roku, syn Ryszarda i Aleksandry. W latach 1974-78 studiował w trybie indywidualnym na Politechnice Poznańskiej, na Wydziale Elektrycznym, studia skończył 9 miesięcy przed terminem z wyróżnieniem i podjął pracę na tejże uczelni w charakterze nauczyciela akademickiego; równolegle skończył podyplomowe studia pedagogiczne. W czasie studiów działał w ruchu naukowym SZSP. Po studiach został przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Młodych Pracowników Nauki, członkiem władz naczelnych ZSP, wiceprzewodniczącym ORMPN.

Za pracę na rzecz środowiska studenckiego został odznaczony złotą i honorową odznaką ZSP. Od 1985r. do 2001r. pełnił funkcję prezesa zarządu jednej z największych spółdzielni w kraju Spółdzielni Pracy “Akademik”, a od 1992r.do 2001r., równolegle pełnił funkcję prezesa zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. H. Cegielskiego. Silnie związany ze spółdzielczością, jest prezesem Spółdzielczego Związku Rewizyjnego “Spólnota Polska”; w latach 1994-2001 był doradcą komisji sejmowych zajmujących się szeroko rozumianą problematyką spółdzielczości.

W uznaniu za swoją pracę, zaangażowanie i dokonania został odznaczony: Złotym, Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Odznaką za Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego. W latach 1976-1990 był członkiem PZPR, później był założycielem Unii Pracy. Od 2002 do 2006 roku przewodniczył Wielkopolskiej Radzie Unii Pracy. Obecnie pełni funkcję przewodniczącego Unii Pracy. Był członkiem honorowego komitetu Wyborczego Aleksandra Kwaśniewskiego i członkiem koalicyjnego Komitetu Wyborczego SLD-UP.

W dniu 14 listopada 2001 roku Waldemar Witkowski, na wniosek Wojewody Wielkopolskiego, został powołany przez Prezesa Rady Ministrów na urząd II Wicewojewody Wielkopolskiego, a z dniem 14 kwietnia 2003r. otrzymał nominację na stanowisko I Wicewojewody Wielkopolskiego. Obecnie ponownie jest prezesem zarządu Spóldzielni Mieszkaniowej im. H.Cegielskiego w Poznaniu. W ostatnich wyborach samorządowych został wybrany (11546 głosów) radnym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Waldemar Witkowski jest ojcem trojga dzieci – Moniki, Macieja i Wiktorii. Preferuje czynny wypoczynek. Regularnie uczęszcza na basen i gra w tenisa, zimą jeździ na nartach.